GAL |     

Exames para maiores de 25 anos

Materia 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022
Comentario de texto sobre un tema de actualidade (01) PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Análise e comprensión dun texto en Lingua Castelá (02) PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Análise e comprensión dun texto en Lingua Galega (03) PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Inglés (11) PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Francés (12) PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Alemán (13) PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Portugués (14) PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Italiano (15) PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Historia del Arte (21)
PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Xeografía (22) PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Debuxo Artístico (23) PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Latín (24)
PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Literatura Universal(25) PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Volume (26)
PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Matemáticas (31) PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Química (32) PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Bioloxía (33) PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Ciencias da Terra e do Medio Ambiente (34) PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Física (35) PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Debuxo Técnico (36) PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Historia do Mundo (41) PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Matemáticas aplicadas ás CC. Sociais (42) PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
Economía da Empresa (43)
PDF PDF PDF PDF PDF PDF  

 


Última actualización desta páxina: 15/03/2023.