GAL |     

Exames para maiores de 25 anos

Materia 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 
Comentario de texto sobre un tema de actualidade (01) PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Análise e comprensión dun texto en Lingua Castelá (02) PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Análise e comprensión dun texto en Lingua Galega (03) PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Inglés (11) PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Francés (12) PDF PDF PDF PDF PDF PDF   PDF
Alemán (13) PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Portugués (14) PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Italiano (15) PDF PDF   PDF PDF     PDF
Historia del Arte (21)
PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Xeografía (22) PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Debuxo Artístico (23) PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Latín (24)
PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Literatura Universal(25) PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Volume (26)
PDF PDF   PDF PDF PDF PDF PDF
Matemáticas (31) PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Química (32) PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Bioloxía (33) PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Ciencias da Terra e do Medio Ambiente (34) PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Física (35) PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Debuxo Técnico (36) PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Historia do Mundo (41) PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Matemáticas aplicadas ás CC. Sociais (42) PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Economía da Empresa (43)
PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF

 


Última actualización desta páxina: 23/02/2024.