GAL |     

Exames para maiores de 45 anos

Materia 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023
Comentario dun texto ou desenvolvemento dun tema xeral de actualidade (01) PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Lingua Castelá (02) PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Lingua Galega (03)
PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF

 


Última actualización desta páxina: 23/02/2024.