GAL |     

Maiores de 45 anos

Proba de acceso á universidade para maiores de 45 anos.

 

Datas máis importantes 2024

Convocatoria M45

Convocatoria M45 (19/12/2023)
Procedemento
Impreso M45
Impreso de Taxas (autoeditable)

Exames 2024

Materia exame criterios
Tema de Actualidade PDF PDF
Lingua Castelá e Literatura PDF PDF
Lingua Galega e Literatura PDF PDF

Tribunal M45

Materia Nome enderezo electrónico
Tema de Actualidade Marta García González mgarciag@uvigo.es
Lingua Castelá e Literatura María Rosa Pérez Rodríguez rosa@uvigo.es
Lingua Galega e Literatura Ana Isabel Boullón Agrelo

ana.boullon@usc.gal

Programas e modelos de exame M45

Comentario dun texto ou desenvolvemento dun tema xeral de actualidade: programa - modelo
Lingua Castelá: programa - modelo
Lingua Galega: programa - modelo

Exames M45 de anos anteriores

Exames M45 de anos anteriores

Criterios avaliación M45

Comentario dun texto ou desnvolvemento dun tema xeral de actualidade
Lingua Castelá
Lingua Galega


Última actualización desta páxina: 06/03/2024.