GAL |     

Maiores de 45 anos

Proba de acceso á universidade para maiores de 45 anos.

Convocatoria M45

Tribunal M45

Materia Nome enderezo electrónico
Tema de Actualidade María Rosa Pérez Rodríguez rosa@uvigo.es
Lingua Castelá e Literatura Joaquín Sueiro Justel jsueiro@uvigo.es
Lingua Galega e Literatura Ana María Iglesias Álvarez anaiglesias@uvigo.es

Programas e modelos de exame M45

Exames M45 de anos anteriores

Exames M45 de anos anteriores

Criterios avaliación M45


Última actualización desta páxina: 21/01/2021.