Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica

Grupo de traballo

 

 

Director:

Xosé Soengas Pérez
Fac. de Ciencias da Comunicación
Campus Universitario Norte
15782 - Santiago de Compostela
981-56.31.00 Ext.: 16541 email: jose.soengas@usc.es