GAL |     

Maiores de 25 anos

Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

Convocatoria M25

Reclamacións ás cualificacións

Os candidatos e candidatas poderán presentar unha reclamación ás cualificacións
provisionais da fase específica no prazo do 17 de marzo ata as 14.00 horas do 21 de marzo.
As solicitudes de reclamación presentaranse a través da aplicación informática Nerta. 

Convocatoria M25 (02/12/2022)

Procedemento
Impreso solicitude M25
Impreso Taxas (autoeditable)

Exames e criterios PAU 2023

Exames e Criterios de avaliación 

Tribunal M25

Tribunal M25

Programas e modelos de exame M25

Programas e modelos de exame M25

Exames M25 de anos anteriores

Exames M25 anos anteriores

 


Última actualización desta páxina: 16/03/2023.