Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Matemáticas II
Grupo de Traballo
 

Director:

Agustín Bonome Dopico
Facultade de Matemáticas
Campus Universitario Sur
15782 – Santiago de Compostela
981-56.31.00 Ext.: 13136 email: agustin.bonome@usc.es