Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia de España
Historia de EspañaGrupo de traballoOrientaciónsModelo de exame
Grupo de Traballo
 

Directora:

María del Carmen Saavedra

Departamento de Historia

Facultad de Geografía e Historia

mdelcarmen.saavedra@usc.es

881 881 000 - ext: 12611