Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia de España
Grupo de Traballo
 

Directora:

María del Carmen Saavedra

correo electrónico : abauhistoria@gmail.com