Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Artes Escénicas
Artes EscénicasGrupo de traballoOrientacións

 

Directrices

Dadas as particularidades da materia e a súa complexidade, proponse a lectura de duas obras teatrais, sobre as que recomendase traballar na clase:

-Casa de bonecas (Henrik Ibsen).
-Saxo tenor (Roberto Vidal Bolaño).

Facilitanse asemade, a modo de apoio, dous textos teóricos:

-Brook, Peter, El espacio vacío. Arte y técnica del teatro, Barcelona, Península, 1994.

-Pruner, Michel, A fábrica do teatro, Vigo, Galaxia, 2006.

 Asemade aconsellamos que se faga a maior incidencia nos seguintes aspectos de entre os contados da materia:

-Tipoloxía do espectáculo escénico (danza, teatro, ópera, circo).

-Evolución historica do teatro: o teatro clásico grecolatino; o teatro renacentista e barroco; o teatro moderno e contemporáneo.

-As artes escénicas en Galicia (etapas históricas, características, autores).

-Elementos básicos da ficción escénica: interpretación/dirección de actores, iluminación, escenografía, atrezzo.