Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Economía da empresa
EconomíaGrupo de traballoOrientaciónsEstruturaModelo de exameCriterios de correcciónBibliografía
ESTRUCTURA E ORGANIZACIÓN DA PROBA
  • O exame constará de dúas opcións entre as que o alumno deberá elixir unha.
  • En cada unha das opcións o alumno deberá responder a catro preguntas curtas (cun valor de 0,75 ptos cada unha), a unha pregunta a desenvolver (cun valor de 2 ptos.) e dous casos prácticos ou problemas (cun valor de 2,5 ptos. cada un).