Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Fundamentos da Arte
Grupo de Traballo

Directora

Araceli Liste Fernández

email: aliste@uvigo.es