Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Exames
das convocatorias 2004 a 2009
Ver últimas convocatorias Ver
Materias Proba Común
Comentario de texto sobre un tema de actualidade (01)
Análise e comprensión dun texto en Lingua Castelá (02)
Análise e comprensión dun texto en Lingua Galega (03)
Inglés (11)
Francés (12)
Alemán (13)
Portugués (14)
Italiano (15)
Matemáticas (21)
Química (31)
Bioloxía (32)
Debuxo Técnico (33)
Física (35)
Ciencias da Terra e do Medio Ambiente (34)
Matemáticas aplicadas ás CC. Sociais (52)
Historia do Mundo Contemporáneo (51)
Literatura Galega (41)
Literatura Española (42)
Historia da Arte (61)
Latín (43)
 
Debuxo Artístico (62)
Imaxe (63)
Volume (64)

Ver últimas convocatorias
Ver