Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Criterios de Corrección
Maiores de 45 anos

 

 

  • Comentario dun texto on desenvolvemento dun tema xeral de actualidade:verVer
  • Lingua Castelá: verVer
  • Lingua Galega: verVer