Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

Comisión Interuniversitaria de Galicia

AVISOS

·Aviso Urxente : Alumnado Disposición Transitoria da Orden ECD 1941/2016Ver

·Cartel informativoVer

(calendarios de ABAU, Admisión e Matrícula)

ADMISIÓN E MATRÍCULA

Preinscrición - Admisión
· Oferta de prazas 18-19Ver  

· Notas de corte curso 17-18Ver

 
· Táboa de ponderacións acceso 2018-2019 Ver

Matrícula

· Calendario matrícula 18-19Ver

ABAU
Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade

 

·Convocatoria de matrícula ABAU 2018 Ver

·Calendario ABAU 2018 Ver

DOG Núm. 73, Luns 16 de abril de 2018, RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2018, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2017/18, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2018/19.


Orden ECD/42/2018, de 25 de enero por la que se determinan las característica, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018.

 

LERD (Lugares de Entrega e Recollida de DocumentaciónVer

CONTACTO:

Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG)

Enderezo: Facultade de Dereito, 3º piso. Campus Universitario Sur. 15782 - Santiago de Compostela

Tfno: 881 813 452    Fax: 881 814 789    Correo electrónico: ciug@ciug.gal

AVISO LEGAL
Esta web só ten caracter informativo e está suxeita a variacións, polo que non poderá ser utilizada a efectos legais en ningún tipo de recurso.