Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

Comisión Interuniversitaria de Galicia

ADMISIÓN E MATRÍCULA

Preinscrición - Admisión

 
·Solicitude de admisión (preinscripción) en titulacións con límite de prazas:
19 - 29 (ata as 14.00h.) xuño
Galego
Ver
Castelán
Ver

·Impreso de admisión
GalegoVer
Castelán
Ver

Oferta de plazas 18-19Ver
Notas de Corte curso17-18 Ver
Táboa de ponderacións acceso 18-19 Ver
Calendario matrícula 18-19Ver
 

AVISOS

 

Se abre un nuevo plazo para presentala documentación justificativa del requisito de idioma específico (inglés B1 el equivalente)
12 de junio hasta lo 22 de junio a las 14:00 horas
http://gradoindustrialmoda.udc.gal/requisitos-ingles-y-plazos/

·Cartel informativoVer

(calendarios de ABAU, Admisión e Matrícula)

 

ABAU

Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade

·Calendario ABAU 2018 Ver
DOG Núm. 73, Luns 16 de abril de 2018, RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2018, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2017/18, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2018/19.
Orden ECD/42/2018, de 25 de enero por la que se determinan las característica, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018.

LERD (Lugares de Entrega e Recollida de DocumentaciónVer

CONTACTO:

Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG)

Enderezo: Facultade de Dereito, 3º piso. Campus Universitario Sur. 15782 - Santiago de Compostela

Tfno: 881 813 452    Fax: 881 814 789    Correo electrónico: ciug@ciug.gal

AVISO LEGAL
Esta web só ten caracter informativo e está suxeita a variacións, polo que non poderá ser utilizada a efectos legais en ningún tipo de recurso.