Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

Comisión Interuniversitaria de Galicia

AVISOS

 

·Publicación derradeira listaxe de admitidos e de esperaVer

·Para formalizar matrícula aquí Ver

·Convocatoria de Matrícula Ver

 

 

ADMISIÓN E MATRÍCULA

Preinscrición - Admisión
· Solicitude de Admisión (Galego): Ver
Impreso de solicitude Ver
· Solicitude de Admisión (Castellano): Ver
Impreso de solicitude Ver
· Oferta de prazas e titulacións setembroVer
· Táboa de ponderacións para alumnado de ABAU 2017 Ver
· Táboa de ponderacións para alumnado de PAAU 2016 Ver
Matrícula

ABAU
Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade


Resolución conxunta do 21 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2017/18.

 

LERD (Lugares de Entrega e Recollida de DocumentaciónVer

CONTACTO:

Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG)

Enderezo: Facultade de Dereito, 3º piso. Campus Universitario Sur. 15782 - Santiago de Compostela

Tfno: 881 813 452    Fax: 881 814 789    Correo electrónico: ciug@ciug.gal

AVISO LEGAL
Esta web só ten caracter informativo e está suxeita a variacións, polo que non poderá ser utilizada a efectos legais en ningún tipo de recurso.