Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Comisión Interuniversitaria de Galicia

 

12-26 maio (ata as 14.00h. do día 26) apertura do plazo de Matrícula anticipada para as ABAU 2017 AQUÍ

Horario ABAU 2017 AQUÍ

 

Convocatoria de matrícula na proba de Avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade -Convocatoria Ordinaria xuño 2017 VER

 

Ponderacións das materias da parte voluntaria da ABAU 2017 VER
(nota aclaratoria: Para o alumnado coa PAU superada no 2016, as materias a ponderar son aquelas que superou na Fase Específica de calquera das convocatorias da PAU-2016, segundo a Táboa de Ponderacións aprobada e publicada (DOG nº90 de 12/05/2016) para o acceso á universidade no curso 2016-2017; que para este alumnado ten validez tamén para o acceso 2017-2018).

 


Instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2017/18 VER

 

Calendario ABAU 2017 e acceso curso 2017/2018 VER

Oferta de prazas 2017 VER

Notas de corte 2016 VER

 

 

 

 


 

LERD (Lugares de Entrega e Recollida de Documentación)
Varias localizacións en campus VER

Datos de Contacto:

Comisión Interuniversitaria de Galicia
Facultade de Dereito, 3º piso. Campus Universitario Sur
15782 - Santiago de Compostela

Teléfono de información: 881 813 452
Fax: 881 814 789
Correo electrónico:
ciug@ciug.gal

 

 

Nota: Esta web só ten caracter informativo e está suxeita a variacións, polo que non poderá ser utilizada a efectos legais en ningún tipo de recurso.