Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

Comisión Interuniversitaria de Galicia

AVISOS

· Publicación das cualificacións provisionais das ABAUVer

ADMISIÓN E MATRÍCULA

Preinscrición - Admisión
· Solicitude de Admisión (Galego): Ver
Impreso de solicitude Ver
· Solicitude de Admisión (Castellano): Ver
Impreso de solicitude Ver
· Oferta de prazas e titulacións setembroVer
· Táboa de ponderacións para alumnado de ABAU 2017 Ver
· Táboa de ponderacións para alumnado de ABAU 2016 Ver
Matrícula
· Calendario e prazos de matrícula Ver

ABAU
Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade

 

Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre por la que se determinan las característica, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017..

 

 

LERD (Lugares de Entrega e Recollida de DocumentaciónVer

CONTACTO:

Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG)

Enderezo: Facultade de Dereito, 3º piso. Campus Universitario Sur. 15782 - Santiago de Compostela

Tfno: 881 813 452    Fax: 881 814 789    Correo electrónico: ciug@ciug.gal

AVISO LEGAL
Esta web só ten caracter informativo e está suxeita a variacións, polo que non poderá ser utilizada a efectos legais en ningún tipo de recurso.