Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

Comisión Interuniversitaria de Galicia

AVISOS

· Publicación da terceira listaxe de admitidos e de espera Ver

· Convocatoria do terceiro prazo de matrícula Ver

· Listaxe de titulacións pechadas Ver

· Nota Informativa: Ver

ADMISIÓN E MATRÍCULA

Preinscrición - Admisión
· Solicitude de Admisión (Galego): Ver
Impreso de solicitude Ver
· Solicitude de Admisión (Castellano): Ver
Impreso de solicitude Ver
· Titulacións e oferta de prazas. Curso 2017-18 Ver
· Notas de corte do curso 2016-2017 Ver
· Táboa de ponderacións para alumnado de ABAU 2017 Ver
· Táboa de ponderacións para alumnado de ABAU 2016 Ver
Matrícula
· Calendario e prazos de matrícula Ver

ABAU
Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade

· Instrucións para a realización da ABAU Ver

· Calendario da ABAU 2017 Ver

· Horario das probas ABAU 2017 Ver

LERD (Lugares de Entrega e Recollida de DocumentaciónVer

CONTACTO:

Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG)

Enderezo: Facultade de Dereito, 3º piso. Campus Universitario Sur. 15782 - Santiago de Compostela

Tfno: 881 813 452    Fax: 881 814 789    Correo electrónico: ciug@ciug.gal

AVISO LEGAL
Esta web só ten caracter informativo e está suxeita a variacións, polo que non poderá ser utilizada a efectos legais en ningún tipo de recurso.