GAL |     

Programas e modelos para maiores de 25 anos

Fase Xeral:

  1. Comentario dun texto ou desenvolvemento dun tema xeral de actualidade programa - modelo
  2. Lingua Castelá programa - modelo
  3. Lingua Galega programa - modelo
  4. Lingua estranxeira:

Fase Específica: Consta de dúas materias obrigatorias para cada opción e unha materia optativa a escoller polo alumnado no momento de matricularse entre as tres materias que se ofertan para cada opción.

Opción Obrigatorias Optativas
A) Artes e Humanidades
B) Ciencias
C) Ciencias da Saúde
D) Ciencias Sociais e Xurídicas
E) Enxeñería e Arquitectura

Última actualización desta páxina: 03/07/2023.