Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Comisión Interuniversitaria de Galicia

 

·Publicación da 3ª listaxe de admitidos e de espera VERVer

·Convocatoria de matricula da 3ª listaxe VERVer

·Listado de titulacións pechadas VERVer

 

Lugares de matrícula AquíVer

 

·Solicitude Anticipada e Ordinaria de Admisión (Preinscrición)
para o curso 2016-2017 (convocatoria de xuño)

Galego VERVer
Castellano VERVer

 

·Impreso de solicitud (remitir documentación a los LERD)

Galego VERVer
Castellano VERVer

· Titulacións do Sistema Universitario de Galicia curso 2016-2017 VERVer

(codigos titulaciones)

LERD (Lugares de Entrega e Recollida de Documentación)
Varias localizacións en campus      VERVer

 

 

 


 

Datos de Contacto:

Comisión Interuniversitaria de Galicia
Facultade de Dereito, 3º piso. Campus Universitario Sur
15782 - Santiago de Compostela

Teléfono de información: 881 813 452
Fax: 881 814 789
Correo electrónico:
ciug@ciug.gal

 

 

Nota: Esta web ten efectos informativos, polo que está suxeita a variacións. O seu carácter e exclusivamente informativo e non legal, polo que non se poderá utilizar como base para ningún recurso.