xeodirec1314
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Xeografía
 

Directrices Xerais novo (18/10/2017)

Cuadro resumen de contenidos novo (17/11/2017)

Enlaces

Informe AGE

RESULTADOS DA CONVOCATORIA DE XUÑO DE 2017

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Criterios avaliación ABAU setembro 2017

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.