xeodirec1314
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Xeografía
 

 

 

 

Directrices Xerais novas

Anexo ás Directrices novo

Enlaces

Informe AGE

actualizado a día 31/01/2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Criterios de avaliación exame pau xuño 2016 VER

 

 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)