Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Matemáticas II
 

 

Orientacións xerais do grupo de Traballo

Directrices Xerais

Criterios xerais de avaliación

Circular informativa

---------------------------------

 

Criterios de avaliación exame pau setembro 2016


 

 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)