Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Matemáticas II
 

 

Criterios avaliación ABAU Xuño 2018

Nota informativa
Neste curso mantéñense as mesmas orientacións xerais, criterios xerais de avaliación e modelo de exame do curso pasado.

Circular informativa

Orientacións xerais

Criterios xerais

Modelo de Exame

Taboa de distribución N(0,1) aqui

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterios avaliación ABAU setembro 2018


 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.