Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Lingua estranxeira II: Francés
FrancésGrupo de traballoEstrutura da proba
Grupo de Traballo
 

Directora:

Laurence Malingret
Facultade de Filoloxía
Campus Universitario Norte, s/n
15782- Santiago de Compostela
981-56.31.00 ext: 11872 email: laurence.malingret@usc.es