Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Bioloxía

Grupo de traballo

Orientacións xerais

Orientacións sobre as clases prácticas e relación de páxinas web

Modelo de exame (pdf)

Instruccións Xerais para realizar o exame

Criterios de corrección
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterios de avaliación exame pau setembro 2016 VER

 

 

 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)