Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Exames, criterios e solucións
das convocatorias PAAU, 2001 - 2009
Ver Ver probas PAU (2010-2016)
Ver probas ABAU (2017- ) Ver
>

02 Lingua Castelá e literatura


03 Lingua Galega e literatura


08 Composición de texto filosófico


09 Composición de texto histórico


11 Inglés


12 Francés

Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro

13 Alemán

Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro

14 Portugués


15 Italiano

Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro

21 Matemáticas

Arriba

22 Física


23 Debuxo Técnico II


24 Bioloxía


30 Ciencias da Terra e do Medio Ambiente


31 Química


32 Tecnoloxía Industrial II

Arriba

36 Electrotecnia


37 Mecánica


41 Latín


42 Historia da Filosofía


43 Historia da Arte

Arriba

45 Historia do Mundo Contemporáneo


46 Grego II


47 Historia da Música


61 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais


62 Xeografía

Arriba

63 Economía e Organización de Empresas


71 Debuxo Artístico


72 Imaxe


73 Fundamentos do Deseño


74 Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica

Arriba
Ver Ver probas PAU (2010-2016)
Ver probas ABAU (2017- ) Ver