Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Probas ABAU
Exames, criterios e solucións
VerVer probas PAAU (2001-2009)
Ver probas PAU (2010-2016) Ver
 

01 Lingua Castelá e Literatura                    

02 Lingua Galega e Literatura
                   

03 Historia de España
                   

11 Inglés
                   
  Audición xuñoAudición setembro                    

12 Francés
                 
  Audición xuñoAudición setembro                    

13 Alemán
               
  Audición xuño                  

14 Portugués
               
  Audición xuñoAudición setembro                  

20 Matemáticas II
                   

21 Bioloxía
                   

22 Debuxo Técnico II
                   

23 Física
                   

24 Química
                   

25 Xeoloxía
                   

30 Latín II
                   

31 Economía da Empresa
                   

32 Grego II
                   

33 Historia da Arte
                   

34 Historia da Filosofía
                   

35 Xeografía
                   

40 Matemáticas Aplicadas ás CCSS II
                   

50 Fundamentos da Arte II
                   

51 Artes Escénicas
                   

52 Cultura Audiovisual
                   

53 Deseño
                   

VerVer probas PAAU (2001-2009)
Ver probas PAU (2010-2016) Ver