Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Exames, criterios e solucións
das últimas convocatorias da PAU, por materias
Ver probas PAAU (2001-2009) Ver
 

01 Lingua Castelá e Literatura          

02 Lingua Galega e Literatura
         

03 Historia de España
         

04 Historia da Filosofía
         

11 Inglés
         
  Audición xuñoAudición setembro   Audición xuñoAudición setembro   Audición xuñoAudición setembro   Audición xuñoAudición setembro   Audición xuñoAudición setembro   Audición xuñoAudición setembro

12 Francés
   
  Audición xuñoAudición setembro   Audición xuñoAudición setembro   Audición xuñoAudición setembro   Audición xuñoAudición setembro   Audición xuñoAudición setembro   Audición xuñoAudición setembro

13 Alemán
   
  Audición xuñoAudición setembro   Audición xuñoAudición setembro   Audición xuñoAudición setembro   Audición xuñoAudición setembro   Audición xuñoAudición setembro   Audición xuñoAudición setembro

14 Portugués
       
  Audición xuñoAudición setembro   Audición xuño   Audición xuñoAudición setembro       Audición xuñoAudición setembro  

15 Italiano
       
  Audición xuñoAudición setembro   Audición xuñoAudición setembro   Audición xuñoAudición setembro       Audición xuñoAudición setembro  

21 Bioloxía
         

22 Ciencias da Terra e Ambientais
         

23 Debuxo Técnico II
         

24 Electrotecnia
         

25 Física
         

26 Matemáticas II
         

27 Química
         

28 Tecnoloxía Industrial II
         

29 Mecánica
               

31 Economía da Empresa
         

32 Grego II
         

33 Historia da Arte
         

34 Latín II
         

35 Literatura Universal
         

36 Matemáticas Aplicadas ás CCSS II
         

37 Xeografía
         

41 Debuxo Artístico II
         

42 Deseño
         

43 Técnicas de Expresión Gráfico-P
         

44 Imaxe
               

51 Análise Musical II
 
   
  Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción B       Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción 2   Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción 2   Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción 2   Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción 2

52 Artes Escénicas
         

53 Historia da Música e da Danza
 
   
  Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción B       Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción 1Audición setembro Opción 2   Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción 1Audición setembro Opción 2   Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción 1Audición setembro Opción 2   Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción 1Audición setembro Opción 2

Ver probas PAAU (2001-1009) Ver