Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Calendario Preinscrición

 

 

5 de xuño ao 3 xullo (ata as 14: 00h.) Solicitud Anticipada de Admisión

19 de xuño ao 3 xullo (ata as 14: 00h.) Solicitud Ordinaria de Admisión

3-4 xullo Solicitud Extraordinaria de Admsión en titulacións do SUG para o alumnado que aprobe a proba de avaliación de Bacharelato para o acceso á universidade despois da reclamación a segunda corrección.

10-31 xullo (ata as 14: 00h.) Solicitud Especial de Admisión para cursar ensinanazas universitarias oficiais de grao do SUG con límite de prazas para titulados universitarios que teñan feito o depósito do título.

25-29 setembro Solicitud de Admisión en titulacións con prazas vacantes do SUG.

5 outubro Solicitud Extraordinaria de Admisión en titulacións do SUG para Alumnado que aprobe as ABAU despois da reclamación a segunda corrección das cualificacións.