Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Calendario Preinscrición

 

 

ORDINARIA (XUÑO-XULLO 2018)

19 ao 29 de xuño (ata as 14:00h.) Solicitude Anticipada de Admisión

25 de xuño ao 3 xullo (ata as 14:00h.) Solicitude Ordinaria de Admisión

9-10 xullo Solicitude Extraordinaria de Admsión en titulacións do SUG para o alumnado que aprobe a proba de avaliación de Bacharelato para o acceso á universidade despois da reclamación a segunda corrección.

10-31 xullo (ata as 14:00h.) Solicitude Especial de Admisión para cursar ensinanzas universitarias oficiais de grao do SUG con límite de prazas para titulados universitarios que teñan feito o depósito do título.

 

EXTRAORDINARIA (SETEMBRO 2018)

24-28 setembro (ata as 14:00h.) Solicitude de Admisión en titulacións con prazas vacantes do SUG.

2 outubro (ata as 14:00h.) Solicitude Extraordinaria de Admisión en titulacións do SUG para Alumnado que aprobe as ABAU despois da reclamación a segunda corrección das cualificacións.