Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Calendario de matrícula

11 xullo- publicación da primeira listaxe de admitidos e de espera, exposición vía internet

12-14 xullo- 1º prazo de matrícula (ata as 14:00 h. do día 14)

18 xullo- publicación da segunda listaxe de admitidos e de espera, exposición vía internet

19-21 xullo- 2º prazo de matrícula (ata as 14:00 h. do día 21)

26 xullo- publicación da terceira listaxe de admitidos e de espera, exposición vía internet

27-31 xullo- 3º prazo de matrícula (ata as 14:00 h. do día 31)

1 setembro- publicación da cuarta listaxe de admitidos e de espera, exposición vía internet

4-6 setembro- 4º prazo de matrícula (ata as 14:00 h. do día 6)

8 setembro publicación da quinta listaxe de admitidos e de espera, exposición vía internet

11-13 setembro 5º prazo de matrícula (ata as 14:00 h. do día 13)

19 setembro publicación da sexta listaxe de admitidos e de espera, exposición vía internet

20-22 setembro 6º prazo de matrícula (ata as 14:00 h. do día 22)

6 outubro publicación da sétimo listaxe de admitidos e de espera, exposición vía internet

9-11 outubro 7º prazo de matrícula (ata as 14:00 h. do día 11)

17 outubro Publicación da derradeira listaxe de admitidos e de espera

18-20 outubro derradeiro prazo de matrícula (ata as 14:00 h. do día 20)