Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Calendario da Proba de Acceso

(información provisional pendente de publicación no DOG)

información aquí Ver