GAL |     

Exames e Criterios PAU-M25 2023

Exames e Criterios de avaliación

Fase Xeral:

Comentario dun texto on desenvolvemento dun tema xeral de actualidade
Lingua Castelá
Lingua Galega

  • Lingua estranxeira:

Alemán
Inglés
Portugués

Fase Específica: Consta de dúas materias obrigatorias para cada opción e unha materia optativa a escoller polo alumnado no momento de matricularse entre as tres materias que se ofertan para cada opción.

Opción Obrigatorias Optativas
A) Artes e Humanidades

Historia da Arte
Xeografía

Debuxo Artístico
Literatura Universal
Latín
Volume

 

B) Ciencias

Matemáticas
Química


Bioloxía
CC. da Terra
Física

C) Ciencias da Saúde

Bioloxía
Química

CC. da Terra
Física
Matemáticas

D) Ciencias Sociais e Xurídicas

Hª do Mundo Contemporáneo
Matemáticas Aplicadas ás CC. Sociais

Economía da Empresa
Literatura Universal
Xeografía

E) Enxeñería e Arquitectura

Física
Matemáticas

CC. da Terra
Debuxo Técnico
Química


Última actualización desta páxina: 15/03/2023.