GAL |     

Criterios de avaliación para maiores de 25

Fase Xeral:

Comentario dun texto on desenvolvemento dun tema xeral de actualidade
Lingua Castelá
Lingua Galega
Lingua estranxeira:

Fase Específica: Consta de dúas materias obrigatorias para cada opción e unha materia optativa a escoller polo alumnado no momento de matricularse entre as tres materias que se ofertan para cada opción.

Opción Obrigatorias Optativas
A) Artes e Humanidades

Xeografía
Historia da Arte

Debuxo Artístico
Volume
Literatura Universal
Latín

B) Ciencias

Matemáticas
Química

Física
Bioloxía
CC. da Terra

C) Ciencias da Saúde

Química
Bioloxía

Matemáticas
Física
CC. da Terra

D) Ciencias Sociais e Xurídicas

Hª do Mundo Contemporáneo
Matemáticas Aplicadas ás CC. Sociais

Economía da Empresa
Literatura Universal
Xeografía

E) Enxeñería e Arquitectura

Matemáticas
Física

Química
Debuxo Técnico
CC.da Terra


Última actualización desta páxina: 16/03/2021.