GAL |     

Criterios de avaliación para maiores de 25

Fase Xeral:

Fase Específica: Consta de dúas materias obrigatorias para cada opción e unha materia optativa a escoller polo alumnado no momento de matricularse entre as tres materias que se ofertan para cada opción.

Opción Obrigatorias Optativas
A) Artes e Humanidades
B) Ciencias
C) Ciencias da Saúde
D) Ciencias Sociais e Xurídicas
  • Hª do Mundo Contemporáneo: criterios
  • Matemáticas Aplicadas ás CC. Sociais: criterios
E) Enxeñería e Arquitectura

Última actualización desta páxina: 09/11/2020.