GAL |     

Matrícula no Sistema Universitario de Galicia

Datas máis importantes 2024

 

Formalización de matrícula en:

Cómpre realizar a matrícula desde un ordenador. Non é posible
matricularse empregando un móbil.

Ao entrar por primeira vez no sistema cómpre ter coidado de non cambiar
o contrasinal por un automaticamente xerado, pois detectamos numerosos
problemas de alumnado que despois non é quen de entrar novamente ao
descoñecer ese contrasinal.


Última actualización desta páxina: 12/12/2023.