GAL |     

LERD 1
Campus de Santiago de Compostela

Servizo de Xestión Académica
Pavillón Estudantil, 2º andar - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela (A Coruña)

881 814 538
881 814 530
sxa@usc.es

LERD 2
Campus de Lugo

Edificio Biblioteca-Intercentros, planta baixa
Campus Universitario
27002 Lugo

982 823 552
sxa.lugo@usc.es

LERD 3
Campus de Elviña

Servizo de estudantes
Pavillón de estudantes
15071 A Coruña

881 011 964 1192/1190/1961
lerdcoruna@udc.es

LERD 4
Campus de Ferrol

Edificio de Usos Administrativos (1ºandar)
15403 Ferrol

881 013 650
881 013 675
lerdfer@udc.es

LERD 5
Cidade de Vigo - SIE

Edificio Redeiras
Praza da Ribeira do Berbés, 11
36202 - Vigo

986 813 630
986 813 755
sie@uvigo.gal

LERD 6
Campus de Ourense

Unidade Administrativa
Área de Servizos á Comunidade
Campus As Lagoas
32004 Ourense

988 387 102
asc-ou@uvigo.es

LERD 7
Campus de Pontevedra

E.U. de Enxeñería Técnica Forestal
Área de Servizos á Comunidade
Campus A Xunqueira
36005 Pontevedra

986 801 949
asc-po@uvigo.es