GAL |     

Exames ABAU Ordinaria xullo 2020

 

código materia exame criterios
01 Lingua Castelá e Literatura descargar descargar
02 Lingua Galega e Literatura descargar descargar
03 Historia de España descargar descargar
11 Inglés descargar descargar
12 Francés descargar descargar
13 Alemán descargar descargar
14 Portugués descargar descargar
15 Italiano descargar descargar
20 Matemáticas II descargar descargar
21 Bioloxía descargar descargar
22 Debuxo Técnico II descargar descargar
23 Física descargar descargar
24 Química descargar descargar
25 Xeoloxía descargar descargar
30 Latín II descargar descargar
31 Economía da Empresa descargar descargar
32 Grego II descargar descargar
33 Historia da Arte descargar descargar
34 Historia da Filosofía descargar descargar
35 Xeografía descargar descargar
40 Matemáticas Aplicadas ás CC. Sociais II descargar descargar
50 Fundamentos da Arte II descargar descargar
51 Artes Escénicas descargar descargar
52 Cultura Audiovisual descargar descargar
53 Deseño descargar descargar
61 2ª Lingua estranxeira: Alemán descargar descargar
62 2ª Lingua estranxeira: Francés descargar descargar
63 2ª Lingua estranxeira: Inglés descargar descargar
64 2ª Lingua estranxeira: Italiano descargar descargar
65 2ª Lingua estranxeira: Portugués descargar descargar
       

Última actualización desta páxina: 29/09/2020.