GAL |     

Admisión no Sistema Universitario de Galicia

Solicitudes de admisión (Preinscrición) para cursar ensinanzas universitarias oficiais de grao no Sistema Universitario Galego.

Calendario

Convocatoria

Titulacións


Última actualización desta páxina: 01/07/2020.