GAL |     

Admisión no Sistema Universitario de Galicia

Solicitudes de admisión (Preinscrición) para cursar ensinanzas universitarias oficiais de grao no Sistema Universitario Galego.

Convocatoria extraordinaria

Publicación da novena listaxe de admitidos e alumnado en lista de espera (DERRADEIRA)

Reclamación da solicitude de preinscrición para descargar

impreso galego/castelán enviar ao correo: ciug@ciug.gal

Calendario

Titulacións


Última actualización desta páxina: 16/10/2020.