GAL |     

Admisión no Sistema Universitario de Galicia

Solicitudes de admisión (Preinscrición) para cursar ensinanzas universitarias oficiais de grao no Sistema Universitario Galego.

 Convocatoria para preinscrición

Galego
Castelán

Oferta de prazas no SUG convocatoria extraordinaria

Calendario preinscrición 

Calendario de preinscrición 
Galego
Castelán

Titulacións

Táboa de ponderacións (curso 2022/23)


Última actualización desta páxina: 15/12/2022.