GAL |     

Admisión no Sistema Universitario de Galicia

Solicitudes de admisión (Preinscrición) para cursar ensinanzas universitarias oficiais de grao no Sistema Universitario Galego.

Convocatoria para preinscrición

Solicitude de admisión (preinscrición) en titulacións con límite de prazas (2020)
anexo II (oferta de prazas no SUG)
Impreso solicitude de admisión para alumnado que non ten os datos informatizados na aplicación Nerta:

Impreso solicitude de admisión para alumnado que non ten os datos informatizados na aplicación Nerta:
Galego
Castelán

Impreso para reclamación á preinscrición:
Galego
Castelán

Calendario

Calendario de preinscrición (2020)

Titulacións

Táboa de ponderacións (curso 2021/22)


Última actualización desta páxina: 12/02/2021.