GAL |     

Admisión no Sistema Universitario de Galicia

Solicitudes de admisión (Preinscrición) para cursar ensinanzas universitarias oficiais de grao no Sistema Universitario Galego.

Convocatoria para preinscrición

Calendario

Titulacións


Última actualización desta páxina: 10/11/2020.