GAL |     

Enlaces Xeografía

Enlaces recomendados

Xenéricos


Bloque I: Natureza e medio ambiente en España

Tema 1: Diversidade xeolóxica e morfolóxica

Tema 2: Diversidade climática

Temas 3 e 4: Diversidade hídrica e bioxeográfica

Tema 4: A Xeografía física de Galicia

Tema 5: Riscos e problemas ambientais

Bloque II: Territorio e actividades económicas en España

Tema 1: Cambios e permanencias no sector primario

Tema 2: A reestruturación dos espazos industriais

Tema 3: España, unha economía de servizos

Bloque III: A poboación e urbanización

Tema 1: A poboación española

Tema 2: O sistema urbano

Bloques IV e V: A organización política-administrativa española, contrastes e políticas rexionais. España en Europa e no mundo


Última actualización desta páxina: 09/12/2019.