GAL |     

Xeografía

Orientacións e directrices da materia obxecto de exame na parte voluntaria da ABAU.