GAL |     

Portugués Segunda Lingua Estranxeira

Orientacións de directrices

Modelo exame Portugués Segunda Lingua Estranxeira II 

Circular informativa (11/11/2020)

Orientacións xerais (24/01/2020)

Grupo de traballo:

Director: Elías Feijó Torres eliasjose.torres@usc.es


Última actualización desta páxina: 12/12/2023.