GAL |     

Portugués

Orientacións de directrices

Modelo exame Portugués 

Circular informativa (11/11/2020)

Orientacións xerais (24/01/2020)

Grupo de Traballo:

Director: Elías Feijó Torres eliasjose.torres@usc.es


Última actualización desta páxina: 12/12/2023.