GAL |     

Lingua Galega e Literatura

Orientacións e directrices da materia troncal para a ABAU.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Grupo de Traballo:

Directora: Ana María Iglesias Álvarez anaiglesias@uvigo.es

 


Última actualización desta páxina: 03/03/2022.