GAL |     

Latín II

Orientacións de directrices

Modelo exame Latín II

Circular informativa (02/10/2023)

Expresións e topónimos

Textos

Grupo de Traballo:

Director: Xosé Carracedo Fraga email jose.carracedo@usc.es


Última actualización desta páxina: 11/12/2023.