GAL |     

Inglés Segunda Lingua Estranxeira II

Orientacións de directrices da materia Segunda Lingua Estranxeira II para a ABAU.

Modelo de exame ABAU 2023
Suggested answers
Circular informativa (19/09/2022)

Grupo de traballo:


Última actualización desta páxina: 22/09/2023.