GAL |     

Francés Segunda Lingua Estranxeira II

Orientacións e directrices

Modelo exame Francés Segunda Lingua Estranxeira II 

Circular informativa (07/11/2023)

Grupo de Traballo:

Directora: Nuria Rodríguez Pedreira nuria.rodriguez@usc.es


Última actualización desta páxina: 11/12/2023.