GAL |     

Física

Orientacións e directrices da materia obxecto de exame na parte voluntaria da ABAU.

Grupo de traballo:

Directora: Carolina Torrón Casal carolina.torron@usc.es


Última actualización desta páxina: 03/04/2023.