GAL |     

Física

Orientacións e directrices da materia obxecto de exame na parte voluntaria da ABAU.

Grupo de traballo:

Director: Jesús Maza Frechín jesusj.maza@usc.es


Última actualización desta páxina: 03/03/2022.