GAL |     

Empresa e Deseño de Modelos de Negocio

Orientacións e directrices da materia obxecto de exame na parte voluntaria da ABAU.

Modelo de exame ABAU
Circular informativa (02/11/2023)
Orientacións xerais (02/11/2023)
Estrutura
Criterios de avaliación

Grupo de traballo:


Última actualización desta páxina: 24/11/2023.