GAL |     

Empresa e Deseño de Modelos de Negocio

Orientacións e directrices da materia obxecto de exame na parte voluntaria da ABAU.

Modelo exame Empresa e Deseño de Modelos de Negocio 
Circular informativa (02/11/2023)
Orientacións xerais (02/11/2023)
Estrutura (02/11/2023)
Criterios de avaliación (02/11/2023)

Grupo de traballo:


Última actualización desta páxina: 12/12/2023.