GAL |     

Alemán Segunda Lingua Estranxeira II

Orientacións de directrices

Modelo exame Alemán Segunda Lingua Estranxeira II

Circular informativa (09/11/2020)

Grupo de Traballo

Directora: Rosa Marta Gómez Pato gomez.pato@usc.es


Última actualización desta páxina: 11/12/2023.