GAL |     

ABAU

Proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade.

Ver exames

O alumnado, ou titores legais, terán dereito a ver as probas revisadas unha vez finalizado o
proceso de revisión (Art. 10.3 do RD 310/2016 de 29 de xullo). Para a consulta dos exames
poderá facerse a solicitude o 28 e 29 de xullo (ata as 14:00h.) presentando o formulario
correspondente nun LERD (véxase Anexo I). Os exames revisados poderanse ver o 30 de xullo
ás 10.00h. na Facultade de Dereito (Sala de Letura), Campus Vida, Santiago de Compostela.

Lerds (anexo I)

Exames ABAU xullo 2021

01-Lingua Castelá e Literatura II  exame criterios
02-Lingua Galega e Literatura II   exame criterios
03-Historia de España  exame criterios
11-Inglés  exame criterios
12-Francés  exame criterios
13-Alemán exame criterios 
14-Portugués exame criterios
15-Italiano exame criterios 
20-Matemáticas II  exame criterios 
21-Bioloxía  exame criterios 
22-Debuxo Técnico II   exame criterios 
23-Física  exame criterios 
24-Química  exame criterios 
25-Xeoloxía  exame criterios 
30-Latín II  exame criterios 
31-Economía da Empresa  exame criterios 
32-Grego II  exame criterios 
33-Historia da Arte  exame criterios 
34-Historia da Filosofía exame criterios 
35-Xeografía exame criterios 
40-Matemática Aplicadas ás CC. Sociais II  exame criterios 
50-Fundamentos da Arte II  exame criterios 
51-Artes Escénicas  exame criterios 
52-Cultura Audiovisual II exame criterios 
53-Deseño  exame criterios
61-2ª lingua estranxeira:Alemán  exame criterios 
62-2ª lingua Francés  exame criterios 
63-2ª lingua estranxeira:Inglés  exame criterios 
64-2ª lingua estranxeira:Italiano  exame criterios 
65-2ª lingua estranxeira:Portugués  exame criterios 

Exames e Criterios ABAU xuño 2021


01-Lingua Castelá e Literatura II  exame/criterios
02-Lingua Galega e Literatura II   exame/criterios
03-Historia de España  exame /criterios
11-Inglés  exame/criterios
12-Francés  exame/criterios
13-Alemán exame/criterios
14-Portugués exame/criterios
15-Italiano exame/criterios
20-Matemáticas II  exame/criterios
21-Bioloxía  exame/criterios
22-Debuxo Técnico II  exame/criterios
23-Física  exame/criterios
24-Química  exame/criterios
25-Xeoloxía  exame/criterios
30-Latín II  exame/criterios
31-Economía da Empresa  exame/ criterios 
32-Grego II  exame/criterios
33-Historia da Arte  exame/criterios
34-Historia da Filosofía exame/criterios
35-Xeografía exame/criterios
40-Matemática Aplicadas ás CC. Sociais II  exame/criterios
50-Fundamentos da Arte II  exame/criterios
51-Artes Escénicas  exame/criterios
52-Cultura Audiovisual II exame/criterios
53-Deseño  exame/criterios
61-2ª lingua estranxeira:Alemán  exame/criterios
62-2ª lingua Francés  exame/criterios
63-2ª lingua estranxeira:Inglés  exame/criterios
64-2ª lingua estranxeira:Italiano  exame/criterios
65-2ª lingua estranxeira:Portugués  exame/criterios

Calendario ABAU 2021

Calendario ABAU 2021

Convocatoria extraordinaria de matrícula ABAU 2021

Convocatoria extraordinaria de matricula ABAU 2021
Lerds (anexo I)
Sedes Comisións Delegadas (anexo II)
Horario ABAU (anexo III)

Matrícula ABAU

Instrucións matrícula ABAU
Instrucións matrícula ABAU centros FP

Impresos:
Impreso para pagamento das Taxas
Impreso para Prematrícula de Bacharelato
Impreso para Matrícula de FP

Vídeo ABAU 2021

Vídeo ABAU 2021

Protocolo ABAU 2021

Protocolo ABAU 2021

Medidas Preventivas ministeriais EBAU 2021

Medidas Preventivas ministeriais EBAU 2021

Modelos de exame ABAU 2021

Modelos exame 2021

Exames de anos anteriores

Exames anos anteriores 

Grupos de Traballo

Materias obxecto de exame na ABAU

Troncais xerais:
Historia de España
Lingua Castelá e Literatura
Lingua Galega e Literatura
Alemán
Francés
Inglés
Italiano
Portugués

Troncais de modalidade:
Matemáticas II
Latín II
Matemáticas Aplicadas
Fundamentos da Arte

2ª Lingua estranxeira:
Alemán
Francés
Inglés
Italiano
Portugués

Ciencia e Tecnoloxía:
Bioloxía
Debuxo Técnico II
Física
Química
Xeoloxía

Humanidades e Ciencias Sociais:
Grego
Economía da Empresa
Xeografía
Historia da Arte
Historia da Filosofía

Artes:
Cultura Audiovisual II
Artes Escénicas
Deseño

Alumnado con necesidades de apoio educativo

Procedemento
Normativa
Solicitude de adaptación ABAU
Corrección exames Dislexia


Última actualización desta páxina: 30/07/2021.