GAL |     

ABAU

Proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade.

Calendario ABAU 2023

Convocatoria Ordinaria
Convocatoria Extraordinaria

Horario ABAU 2023

Convocatoria Ordinaria 

Vídeo ABAU 

Vídeo ABAU 

Protocolo ABAU 2023

Protocolo ABAU 

Exames de anos anteriores

Exames anos anteriores 

Grupos de Traballo

Materias obxecto de exame na ABAU

Troncais xerais:
Historia de España
Lingua Castelá e Literatura
Lingua Galega e Literatura
Alemán
Francés
Inglés
Italiano
Portugués

Troncais de modalidade:
Matemáticas II
Latín II
Matemáticas Aplicadas
Fundamentos da Arte

2ª Lingua estranxeira:
Alemán
Francés
Inglés
Italiano
Portugués

Ciencia e Tecnoloxía:
Bioloxía
Debuxo Técnico II
Física
Química
Xeoloxía

Humanidades e Ciencias Sociais:
Grego
Economía da Empresa
Xeografía
Historia da Arte
Historia da Filosofía

Artes:
Cultura Audiovisual II
Artes Escénicas
Deseño

Alumnado con necesidades de apoio educativo

Procedemento
Normativa 

Solicitude de adaptación ABAU (descarga e envía a ciug@ciug.gal
anexo I 
anexo II


Corrección exames Dislexia

 


Última actualización desta páxina: 16/03/2023.