GAL |     

ABAU

Proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade.

Publicación das cualificacións definitivas ABAU extraordinaria
ver
Para solicitar ver os exames ABAU extraordinaria
procemento/impreso(autoeditable)

Convocatoria Extraordinaria

Calendario

Exames e criterios avaliación ABAU

Modelos de exame ABAU 2020

Estrutura

Estrutura ABAU

Táboa de ponderacións (ponderacións das materias da proba ABAU)

Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

Exames e materias:


Última actualización desta páxina: 02/10/2020.