GAL |     

ABAU

Proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade.

Publicación das cualificacións provisionais das ABAU extraordinaria (23/09/2020)
ver

Calendario

Convocatoria Ordinaria

Exames e criterios avaliación ABAU Ordinaria Xullo 2020

descargar (13/07/2020)

Modelos de exame ABAU 2020

Estrutura

Estrutura ABAU

Táboa de ponderacións (ponderacións das materias da proba ABAU)

Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

Exames e materias:


Última actualización desta páxina: 23/09/2020.