GAL |     

ABAU

Proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade.

Modelos de exame ABAU 2020

Convocatoria

Estrutura

Estrutura ABAU

Método de cualificación

  • Sistema de cualificación e nota de admisión
  • Solicitude de revisión
  • Subir nota

Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

Exames e materias:


Última actualización desta páxina: 19/05/2020.