GAL |     

ABAU

Proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade.

Vídeo ABAU 

Vídeo ABAU 

Protocolo ABAU 2023

Protocolo ABAU 

Exames de anos anteriores

Exames anos anteriores 

Grupos de Traballo

Materias obxecto de exame na ABAU

Troncais xerais:
Historia de España
Lingua Castelá e Literatura
Lingua Galega e Literatura
Alemán
Francés
Inglés
Italiano
Portugués

Troncais de modalidade:
Matemáticas II
Latín II
Matemáticas Aplicadas
Fundamentos da Arte

2ª Lingua estranxeira:
Alemán
Francés
Inglés
Italiano
Portugués

Ciencia e Tecnoloxía:
Bioloxía
Debuxo Técnico II
Física
Química
Xeoloxía

Humanidades e Ciencias Sociais:
Grego
Economía da Empresa
Xeografía
Historia da Arte
Historia da Filosofía

Artes:
Cultura Audiovisual II
Artes Escénicas
Deseño

Alumnado con necesidades de apoio educativo

Procedemento
Normativa 

Solicitude de adaptación ABAU (descarga e envía a ciug@ciug.gal
anexo I 
anexo II


Corrección exames Dislexia

 


Última actualización desta páxina: 02/11/2022.