GAL |     

ABAU

Proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade.

Modelos de exame ABAU 2021

Exames de anos anteriores

Grupos de Traballo

Alumnado con necesidades de apoio educativo

Procedemento
Normativa
Solicitude de adaptación ABAU
Corrección exames Dislexia


Última actualización desta páxina: 12/01/2021.