Inicio
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

Notas de corte
curso 2011-2012

nota do derradeiro estudante matriculado polo colectivo xeral

UNIVERSIDADE DE VIGO
Campus de Ourense
1001
Grao en Administración e Dirección de Empresas
5,002
setembro
1002
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
5,094
setembro
1003
Grao en Ciencias Ambientais
5,008
xuño
1004
Grao en Consultoría e Xestión da información
5,080
setembro
1005
Grao en Dereito
6,246
xuño
1006
Grao en Educación Infantil
6,114
xuño
1007
Grao en Educación Primaria
5,796
xuño
1008
Grao en Educación Social
6,036
setembro
1009
Grao en Enfermaría
8,872
xuño
1010
Grao en Enxeñaría Agraria
5,020
setembro
1011
Grao en Enxeñaría Informática
5,436
setembro
1012
Grao en Traballo Social
5,856
setembro
1013
Grao em Turismo
5,660
setembro
1014
Grao en Xeografía e Historia
5,000
setembro
Campus de Pontevedra
2001
Grao en Belas Artes
5,000
xuño
2002
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
6,094
xuño
2003
Grao en Comunicación Audiovisual
8,458
xuño
2004
Grao en Dirección e Xestión Pública
5,078
setembro
2005
Grao en Educación Infantil
6,803
xuño
2006
Grao en Educación Primaria
7,000
xuño
2007
Grao en Enfermaría
8,870
xuño
2008
Grao en Enxeñaría Forestal
5,470
setembro
2010
Grao en Fisioterapia
9,600
xuño
2011
Grao en Publicidade e Relacións Públicas
7,500
xuño
Campus de Vigo
3001
Grao en Administracion e Dirección de Empresas
5,560
setembro
3002
Grao en Admon. e Diección de Empresas-Caixanova
5,048
setembro
3003
Grao en Bioloxía
6,434
xuño
3004
Grao en Ciencias do Mar
5,716
setembro
3005
Grao en Comercio
5,018
setembro
3006
Grao en Dereito
6,688
xuño
3007
Grao en Economía
5,039
xuño
3008
Grao en Educación Infantil
6,400
setembro
3009
Grao en Educación Primaria
6,444
setembro
3010
Grao en Enfermaría-Meixoeiro
9,400
xuño
3011
Grao en Enfermaría-Povisa
8,175
xuño
3012
Grao en Enxeñaría da Enerxía
10,036
xuño
3013
Grao en Enx. de Tecnoloxías de Telecomunicación
5,040
setembro
3014
Grao en Enx. dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
5,100
xuño
3015
Grao en Enxeñaría Eléctrica
5,386
setembro
3016
Grao en Enx. Electrónica Industrial en Automática
5,130
setembro
3017
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial
5,390
setembro
3018
Grao en Enxeñaría en Química Industrial
5,012
setembro
3019
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
5,142
setembro
3020
Grao en Enxeñaría Mecánica
5,128
setembro
3021
Grao en Estudos de Galego e Español
5,110
setembro
3022
Grao en Linguas Estranxeiras
7,460
xuño
3023
Grao Química
5,092
setembro
3024
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
5,902
setembro
3025
Grao en Tradución e Interpretación Español-Inglés
10,492
xuño
3026

Grao en Tradución e Interpretación Español-Francés

6,742
xuño
3027
Grao en Tradución e Interpretación Galego-Inglés
5,012
xuño
3028
Grao en Tradución e Interpretación Galego-Francés
5,284
setembro
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Campus de Santiago
4001
Grao en Administración e Dirección de Empresas
5,986
xuño
4002
Grao en Bioloxía
6,972
xuño
4003
Grao en Ciencia Política e da Administración
6,512
setembro
4004
Grao en Comunicación Audiovisual
9,688
xuño
4005
Grao en Dereito
7,960
xuño
4006
Grao en Economía
5,038
xuño
4007
Grao en Educación Social
6,010
xuño
4008
Grao en Enfermaría
8,720
xuño
4009
Grao en Enxeñaría Informática
7,851
xuño
4010
Grao en Enxeñaría Química
8,650
xuño
4011
Grao en Farmacia
8,056
xuño
4012
Grao en Filoloxía Clásica
6,652
setembro
4013
Grao en Filosofía
5,000
setembro
4014
Grao en Física
5,018
setembro
4015
Grao en Historia
6,380
xuño
4016
Grao en Historia da Arte
5,016
xuño
4017
Grao en Lingua e Literatura Españolas
5,426
xuño
4018
Grao en Lingua e Literaturas Galegas
5,082
setembro
4019
Grao en Lingua e Literaturas Inglesas
5,040
xuño
4020
Grao en Linguas e Literaturas Modernas
5,008
setembro
4022
Grao en Medicina
11,598
xuño
4023
Grao en Mestre e Educación Infantil
7,528
xuño
4024
Grao en Mestre en Educación Primaria
6,916
xuño
4025
Grao en Odontoloxía
11,018
xuño
4026
Grao en Óptica e Optometría
7,044
xuño
4027
Grao en Pedagoxía
6,214
xuño
4028
Grao en Psicoloxía
8,264
xuño
4029
Grao en Química
6,523
setembro
4030
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
5,008
xuño
4031
Grao en Traballo Social
5,738
setembro
4033
Grao en Xornalismo
9,118
xuño
Campus de Lugo
5001
Grao en Administración e Dirección de Empresas
5,002
setembro
5002
Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural
5,404
setembro
5004
Grao en Enfermaría
8,786
xuño
5005
Grao en Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural
5,320
setembro
5006
Grao en Enxeñaría Civil
5,304
setembro
5007
Grao en Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias
5,500
setembro
5008
Grao en Enxeñaría en Xeomática e Topografía
6,120
setembro
5009
Grao en Enxeñaría Forestal do Medio Rural
5,856
setembro
5011
Grao en Mestre en Educación Infantil
5,626
xuño
5012
Grao en Mestre en Educación Primaria
6,132
xuño
5013
Grao en Nutrición Humana e Dietética
6,900
xuño
5015
Grao en Veterinaria
8,308
xuño
5016
Grao en Lingua e Literaturas Españolas
5,390
setembro
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Campus da Coruña
6001
Grao en Aministración e Dirección de Emrpresas
5,374
xuño
6002
Grao en Arquitectura
7,624
xuño
6003
Grao en Bioloxía
6,030
xuño
6004
Grao en Ciencias das Actividade Física e do Deporte
6,470
xuño
6005
Grao en Ciencias Empresariais
5,000
setembro
6006
Grao en Comunicación Audiovisual
8,552
xuño
6007
Grao en Dereito
7,068
xuño
6008
Grao en Economía
6,082
setembro
6009
Grao en Educación Infantil
6,710
xuño
6010
Grao en Educación Primaria
6,674
xuño
6011
Grao en Educación Social
5,440
xuño
6012
Grao en Enfermaría
9,390
xuño
6013
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas
5,108
setembro
6014
Grao en Enxeñaría Informática
5,002
setembro
6017
Grao en Enxeñaría de Edificación
5,282
setembro
6019
Grao en Fisioterapia
9,438
xuño
6022
Grao en Logopedia
5,770
xuño
6026
Grao en Tecnoloxías da Enxeñaría Civil
5,600
xuño
6027
Grao en Terapia Ocupacional
7,072
xuño
6029
Simultaneidade de Administración e Dir. de Empresas e Dereito
9,244
xuño
Campus de Ferrol
7002
Grao en Enfermaría
8,600
xuño
7003
Grao en Enxeñaría Eléctrica
5,420
setembro
7004
Grao en Enx. Electrónica Industrial e Automática
5,870
setembro
7005
Grao en Enx. en Deseño industrial en Desenvolvem. do Producto
5,900
xuño
7007
Grao en Enx. en Tecnoloxías Industriais
5,074
setembro
7008
Grao en Enxeñaría Mecánica
5,704
setembro
7009
Grao en Humanidades
5,008
setembro
7010
Grao en Información e Documentación
5,556
setembro
7011
Grao en Podoloxía
6,100
xuño

 

Ver Cursos anteriores :