Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Xeografía
 

Grupo de Traballo

 

 

Directora:

Montserrat Villarino Pérez
Facultade de Xeografía e Historia
Praza da Universidade, nº 1
15782 - Santiago de Compostela
981-56.31.00 montserrat.villarino@usc.es