Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Tecnoloxía Industrial II
Grupo de Traballo

Director:

Salvador Villagrasa Marín
E.U. de Enxeñería Técnica Industrial
Rúa Torrecedeira, nº 86
36208 - Vigo
986-81.36.49 email: svillagr@uvigo.es