Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Química
 

Circular Informativa nova

Orientacións do grupo de Traballo 2011-2012 20Traballo

Indicacións sobre a formulación novo

Modelo de exame

Criterios xerais de avaliación

Libro Prácticas

Taboa Periódica

Valoracións das PAU xuño-setembro 2011 novo

 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)