Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia da Música e da Danza
H. da Música e da DanzaGrupo de traballoObxectivos xeraisOrientaciónsCriteriosOrientacións
Bibliografía e enlaces
 

Bibliografía recomendada:

Sally ALBAUGH, La visualización Musical en la enseñanza de las audiciones, Santiago, Tórculo Edicións, 1995.

Mª Pilar ALÉN,  Historia da música galega: cantos, cantigas e cánticos. Vigo, A Nosa Terra, 1997.

Emilio CASARES, Historia da Música, León, Everest, 2002.

Rafa FENOLLOSA e outros, Historia de la Música y de la Danza, Madrid, Almadrava, 2008.

Enrico FUBINI, La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX. Madrid, Alianza Música, 1988.

D. GROUT & C.V.: PALISCA,  Historia de la Música Occidental, Tomos 1 e 2. Madrid, Alianza Música (nos. 15 y 16) 1997.

Rosa Mª FDEZ e Isabel PUENTE, Historia da Música. A Coruña, Galinova, 2003
Ulrich, Michels Atlas de Música, II. Parte histórica: del Barroco hasta hoy.. Alianza Editorial. Madrid, 1992.

Stanley, Sadie. Guía Akal de la Música. Ed. Akal, Madrid,2000.
José Luis Téllez, Para acercarse a la música, Barcelona, Salvat Editores, 1981.

Algúns enlaces:

http://imslp.org/wiki/P%C3%A1gina_principal

http://www.musictheory.net/

http://www.avantgardeproject.org/archive.htm

http://www.turbulence.org/Works/song/index.php

http://jan.ucc.nau.edu/~krr2/musan_linx.php

http://www.box.net/shared/8i5trreo04#1:14697896

http://www.box.net/shared/8i5trreo04#1:14697896

http://musicamisteri.blogspot.com/                       

http://www.yolandasarmiento.com/