Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Matemáticas aplicadas
ás Ciencias Sociais
Matem. aplicadasGrupo de traballoOrientaciónsModelo de exameInstruciónsCriterios de corrección

Grupo de Traballo

 

 

Directora:

Beatriz Rodríguez Moreiras
Facultade de Matemáticas
Campus Universitario Sur
15782 – Santiago de Compostela
981-56.31.00 Ext.: 13148 email: beatriz.moreiras@usc.es