Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Matemáticas aplicadas
ás Ciencias Sociais
 

Circular informativa

Orientacions xerais do Grupo de traballo

Contidos

Criterios xerais de avaliación


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterios de avaliación exame pau setembro 2016 VER

 

 

 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)