Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Literatura Universal
Literatura Universal

Grupo de Traballo

 

Directora:

Rosa Marta Gómez Pato
Facultade de Filoloxía
Campus Univ. Norte
15782-Santiago de Compostela
tel: 981-56.31.00 Ext: 11839
e-mail: